хезмәт хакы


хезмәт хакы
1) за́работная пла́та
2) опла́та за услу́гу

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "хезмәт хакы" в других словарях:

  • хезмәт — 1. Кешедән акыл яки физик көч таләп итә торган максатлык эшчәнлек, эш 2. Шундый эш нәтиҗәсе буларак фәнни, әдәби яки сәнгать әсәре 3. Көч, энергия әз хезмәт түкмәдем. Тырышлык 4. Эш (урыны) , вазифа директорлык хезмәтеннән тыш укыта да 5. Армиядә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • эш — 1. Шөгыль, гамәл, хезмәт. Гадәт, вазифа, бурыч, хак йорт эшләре. Эшкәртелә торган, хәзерләнү процессында булган нәрсә 2. Нәр. б. җитештерү, ясау, эшкәртүгә һ. б. юнәлтелгән эшчәнлек. Гомумән берәр өлкәдәге эшчәнлек. Фикерләргә, сүзләргә капма… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • оклад — Билгеле бер хезмәткә даими түләнә торган эш хакы күләме; эш хакы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • вазифа — 1. Үтәлергә тиешле эш, өскә йөкләнгән бурыч 2. Үзеннән алдагы исем белдергән әйбер яки кеше функциясен башкару, алар урынына хезмәт итү ана вазифасы 3. Берәр оешмада хезмәт һәм шуңа бәйле бурычлар 4. иск. Эш хакы аена 10 15 тәңкә вазифа өчен …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • наряд — 1. Берәр эшне үтәр өчен язма рәв. яки телдән бирелгән боерык, күрсәтмә 2. Эшнең характеры һәм күләме күрсәтелгән, эш хакы түләү өчен нигез булып торган документ. Шулай ук товар, йөк һ. б. ш. алу, җибәрү өчен бирелгән документ 3. Хәрби хезмәткәр… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • югары — рәв. 1. Өскә, өскә таба; киресе: түбән, түбәнгә. Түргә. Үргә. Агым үренә таба, агымга каршы. Өскә, өске яки өске катка 2. Биеккә, биеклеккә таба. Чагыштырмача биегрәк 3. Биегрәк, өстәрәк 4. с. Өске, югарыгы 5. с. Гади, натураль саннар белән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ял — I. Арыганнан соң көч җыю, хәл алу өчен эштән туктап тору хәле. Хезмәттән, укудан һ. б. ш. азат ителгән билгеле бер вакыт. с. Ялга бәйләнешле ял көне. II. ЯЛ (ЯЛЫ) – иск. Ялланып эшләгән өчен бирелә торган түләү; эш хакы. Нәр. б. әҗере. III. ЯЛ –… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге